logo

首页 >> 书香校园 >> 读书活动 >> 详细内容
 
读书活动 >> 正文
课外阅读之星
日期:2019-09-16 09:34:55  发布人:admin 

南村镇坑头小学2018学年度第二学期

                                             ((5)月份

班级

名单(3人)

一(1

叶俊彦  张梓莹  曾宇航

一(2

陈玥彤   陈乐乐   吴晋皓

二(1

蒋润博、罗云浩、方佳胜

二(2

邓秋仪、陈逸晴、莫海玲

三(1

陈美霖  黄秋怡  吴其桦

三(2

萧雅晴  陈曼丹    张华凤

四(1

陈文浩  文应丰 吴雨轩

四(2

张煜锴,陈嘉慧,文婕

五(1

胡锦楠、黄钰蓉、刘籽粲

五(2

陈凯曈、杨嘉雯、陈静柔

六(1

张芯玮、王逸轩、陈钰瑶

六(2

丘蕊、钟悦瑕、林恺欣

 

 

1 (1).jpg

 

1 (2).jpg

 

1 (3).jpg

 

 

1 (4).jpg

 

1 (5).jpg

 

1 (6).jpg

 

1 (7).jpg

 

1 (8).jpg

 

 

1 (9).jpg

 

1 (10).jpg

 

注:填课外阅读活动中表现最积极的三位学生名单